Nieuws

29 april 2020

Subsidie

Voor het werk in de zgn. ‘zorg-landen’ ontvangt Epafras subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid.

Ook voor de periode 2020-2023 hebben de beide ministeries opnieuw subsidies toegekend. Daar zijn we blij mee.

Voor het werk in de overige landen, met name in Europa, werft Epafras daarvoor gelden bij fondsen, kerken en particulieren. We zijn blij met alle steun, bijvoorbeeld voor de diaconale hulpverlening: zeep, shampoo, of wat kleding. U kunt ons helpen met een gift via IBAN NL38INGB 0005 6760 67 t.n.v. stichting Epafras.

Spring naar toolbar