Informatie voor

Kerken

Een belangrijk fundament voor het voortbestaan van Epafras is de steun van kerken en vrijwilligers uit kerken.

Hoe kerken kunnen steunen

Kerken zijn een belangrijke steunpilaar voor Epafras. Vrijwilligers uit kerken zijn op allerlei manieren actief, via collectes ontvangen wij de zeer belangrijke financiële steun en er worden allerlei acties geïnitieerd die het belang van ons werk moreel en financieel ondersteunen.

Vrijwilligers

Kerken en vrijwilligers uit kerken steunen ons, en kunnen ons steunen, op allerlei manieren. Door hulp in de begeleiding van ex-gedetineerden, het sturen van Bijbels en andere boeken en met geld waarmee wij anderen kunnen helpen. Bijvoorbeeld om vrijgekomen Nederlanders in het buitenland terug te laten keren naar huis, als zij daar zelf de middelen niet voor hebben. Speciaal voor (ex)gedetineerden in de eerste moeilijke tijd hebben wij daarvoor een diaconaal potje: ‘de Steunpilaar’.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Collectes

Collecteert u in uw gemeente of parochie voor het werk van Epafras? Hartelijk dank! Wij hebben voor dit doel een tekst opgesteld die kan worden gebruikt voor de afkondiging of orde van dienst. Deze kunt u hier bekijken.

Daarnaast hebben wij allerlei ondersteunend collectemateriaal beschikbaar, zoals informatiefolders, die wij u graag doen toekomen. Via dit reactieformulier kunt u eenvoudig uw wensen aangeven.

ANBI

Acties

Kerken ontplooien ook zelf allerlei activiteiten om Epafras te ondersteunen of kunnen zich aansluiten bij diverse specifieke initiatieven die al bestaan. Bijvoorbeeld de Paasgroetenactie, georganiseerd door de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Ieder jaar worden vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd om gedetineerden een hart onder de riem te steken.
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij u, maximaal 4 maal per jaar, o.a. op de hoogte houden van activiteiten waarbij u zich kunt aansluiten of die kunnen inspireren.
Wilt u ten slotte meer weten of heeft u behoefte aan liturgisch of informatiemateriaal; wilt u contact over een presentatie of spreekbeurt in uw gemeente of parochie? Neem dan contact op of vul dit reactieformulier in.

Alle nieuwsberichten en verhalen

Verhaal
Leren van terdoodveroordeelden
Verhaal
‘Mijn hart ligt bij de gedetineerden’
Verhaal
‘Vergeef ons onze schulden…’
Verhaal
Detentie maakt veel kapot, ook in de ziel
Verhaal
Contact houden in coronatijd
Verhaal
Richtingaanwijzer op weg naar geluk
Verhaal
Een gesprek dat je gegeven wordt
Verhaal
Je blijft altijd iemands kind