Nieuws

Eerste Comeback 2020 uit

Epafras geeft samen met Reclassering Bureau Buitenland en twee advocatenbureaus het tijdschrift Comeback uit.

In het eerste nummer van 2020 gaat het o.a. over ziek zijn in een buitenlandse cel. Ook staat er een verhaal in van geestelijk verzorger ds. Niek van Exel, die meer dan twintig jaar betrokken was bij het werk van Epafras en onlangs afscheid heeft genomen.

U kunt de digitale versie hier vinden.

In december is er ook een lezersonderzoek uitgegaan. Veel gedetineerden hebben daarop gereageerd. Een studente van de Hogeschool Leiden, Louise Schwidder, verwerkt nu de resultaten en maakt een advies voor de redactie.

Publiceerdatum: 29 april 2020