Nieuws

29 april 2020

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van Epafras over 2019 is uit. Epafras vierde in dat jaar zijn 35-jarig bestaan met een feestelijk symposium in de Hooglandse kerk.

Tijdens dat symposium werd met dankbaarheid teruggekeken op de geschiedenis van Epafras. Oprichter en pionier Joop Spoor ontving de eerste Epafrasspeld wegens bijzondere verdiensten voor het werk onder Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Het jaarverslag begint met teksten en foto’s van het symposium, dat eindigde met een kerkelijk viering waarin ook de nieuwe directeur, Nienke van Dijk, liturgisch verbonden werd aan het werk voor Epafras. Daarnaast vindt u verhalen van geestelijk verzorgers, brieven van gedetineerden en impressies van conferenties en acties.

Het bestuur dankt de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Kerken, Fondsen, religieuze ordes en congregaties en vele particulieren voor hun steun in de afgelopen periode. Het jaarverslag vindt u hier.

U kunt ook een gedrukt exemplaar aanvragen via info@epafras.nl.

Spring naar toolbar