Nieuws

19 september 2019

Studiegang omgangsvormen en ambtsgeheim

Op 12 september jl. was er een studiedag voor de geestelijk verzorgers die vanuit Nederland op bezoek gaan bij gedetineerden in het buitenland. Het gaat dan meestal om landen in de EU.

Op deze dag gingen we in op het reglement ‘ongewenste omgangsvormen’ van Epafras waarop vrijwilligers, medewerkers en gedetineerden een beroep kunnen doen. Want juist waar mensen intensief contact met elkaar hebben, zoals in het werk bij Epafras,  is het belangrijk dat iedereen zich daar ook veilig bij voelt. Vrijwilligers kunnen daarbij ook een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Epafras.

Verder was er aandacht voor het ‘ambtsgeheim’en de vertrouwelijke omgang van geestelijk verzorgers met informatie die gedetineerden hen geven. Het is belangrijk om goed met gedetineerden af te stemmen welke informatie bijvoorbeeld in een verslag gedeeld mag worden en welke niet. Geestelijk verzorgers letten er natuurlijk ook zelf op dat zij geen persoonlijke informatie over gedetineerden met anderen delen.

Spring naar toolbar