Nieuws

Collecte

Collecteert in uw gemeente of parochie voor het werk van Epafras? U kunt gebruik maken van onderstaande tekst voor de afkondiging of orde van dienst. Giften kunt u overmaken naar IBAN NL38INGB 0005 6760 67 t.n.v. stichting Epafras.

Epafras bezoekt al 35 jaar Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Mensen die gevangen zijn, vastzitten in een vreemd land waar ze soms de taal niet spreken en de leefomstandigheden zwaar zijn. Epafras biedt hen een gesprek met een geestelijk verzorger, een dominee of een pastor die Nederlands spreekt, naar hen luistert en, als ze dat willen met hen bidt. We schrijven brieven, sturen Bijbels en gebedenboeken en soms ook studiemateriaal. Zodat mensen in de tijd dat ze vastzitten ook met hun toekomst bezig zijn.
Ook staan we mensen bij met diaconale hulp: een laken of een matras als dat er niet is, medicijnen of een medisch onderzoek, zeep en tandpasta voor de persoonlijke verzorging en soms een ticket om terug naar huis te kunnen.

Onze geestelijk verzorgers en andere vrijwilligers laten zich in dit werk motiveren door de Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en mensen die lijden weer hoop te geven. Want ook mensen die gestraft zijn, zijn méér dan het misdrijf dat ze hebben begaan. Er is altijd een verhaal en een geschiedenis en er is altijd een mogelijkheid om een nieuw begin te maken. De goede boodschap van het Evangelie ondersteunt ons en hen daarbij.

Met uw gift maakt u het bezoekwerk en de diaconale ondersteuning van gedetineerden en hun familieleden mogelijk.

Publiceerdatum: 20 september 2019