Nieuws

23 mei 2018

Mensen in nood  en in kwetsbare situaties

Epafras zal haar beleid voortzetten om in overleg met de betrokken (ex-)gedetineerde en het ministerie van Buitenlandse Zaken, in zeer schrijnende gevallen extra zorg te verlenen.

Dit betreft situaties waarin bijv. na vrijlating, terugkeer naar Nederland financieel niet haalbaar lijkt of specifieke medische hulp niet door betrokkene of diens naasten betaald kan worden. Gelden hiervoor kunnen na goede screening, uit eigen middelen beschikbaar gesteld worden. Extra zorg voor de gedetineerden in de vorm van verstrekken van nieuwe kleding, goed voedsel en goederen voor persoonlijke hygiëne zal, waar nodig worden voortgezet.  Financiering hiervan wordt gedaan vanuit diaconale giften.

Spring naar toolbar