Nieuws

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van Epafras is uit. Het draagt de titel: Waardevolle ontmoeting.

Het verslagjaar 2021 werd opnieuw gekleurd door de coronapandemie, die grote impact had op de gedetineerden en die voor de organisatie bezoekbeperkingen met zich meebracht. Toch waren er weer veel waardevolle ontmoetingen mogelijk.

Epafras heeft dan ook sterk ingezet op continuïteit in het werk van de organisatie met in de eerste plaats een sterke focus gericht op het optimaal bieden van geestelijke verzorging, gegeven de beperkingen.

U kunt het jaarverslag hier online bekijken.

Publiceerdatum: 3 mei 2022