Inspiratie

6 augustus 2020

Bestuurslid/beoogd voorzitter (v/m)

De stichting Epafras is een oecumenische organisatie die pastorale (geestelijke verzorging) en diaconale (maatschappelijke) hulp biedt aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland en hun familieleden. De organisatie bestaat uit een grote groep lokale geestelijk verzorgers( vrijwilligers) in alle delen van de wereld en een aantal geestelijk verzorgers die vanuit Nederland hun werk doen. Het werk wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit een klein bureau in Leiden. Meer informatie over het werk van de stichting vindt u op www.epafras.nl

In het bestuur is een vacature ontstaan voor een nieuw bestuurslid. Aangezien de huidige voorzitter per 1 december 2021 aftreedt als voorzitter is het mogelijk dat het nieuwe bestuurslid hem op termijn opvolgt.

Profiel Bestuurslid:

  • Binding met een kerk- of christelijke geloofsgemeenschap
  • Een netwerk in overheidsinstellingen, kerken en/of maatschappelijk middenveld, politiek en/of internationale verhoudingen
  • Bestuurlijke ervaring, d.w.z.: in staat om relevante documenten (inhoudelijk en financieel) te lezen en interpreteren, grote lijnen te kunnen zien, toezicht te houden op verantwoorde uitvoering en doelmatige besteding, klankbord en gesprekspartner te zijn voor de directeur.
  • Affiniteit met het werk van geestelijke verzorgers met gedetineerden, zo mogelijk in het buitenland
  • Kennis van en ervaring in de wereld van fondsen en goede doelen.

Aanvullend voorzitter:

  • Ruime bestuurlijke ervaring. Ervaring in het leiden van vergaderen, het functioneren als werkgever, met beleidsontwikkeling en toezichthouden. Relevant netwerk in politiek en kerken en daarin met gezag kunnen opereren. Bij voorkeur ervaring met het terrein van geestelijke verzorging en/of (ex)gedetineerden.

Het volledige profiel kunt u hier downloaden. Wilt in uw reactie aangeven of u belangstelling heeft voor de rol van bestuurslid en/of voorzitter?

Voor meer informatie kunt u bellen met de huidige voorzitter van het bestuur: Jan Eerbeek tel. 0651362783.

Schriftelijke reacties, met een beknopt CV,  graag voor 15 september 2020 naar stichting Epafras, t.a.v. mevr. N. van Dijk, directeur, via info@epafras.nl

Na de sluitingsdatum voert een delegatie van het bestuur met de directeur gesprekken met mogelijke kandidaten.

 

deel     deel

Spring naar toolbar