Nieuws

21 mei 2019

Mensen in nood en in kwetsbare situaties

Epafras biedt ook hulp in schrijnende situaties. Bijvoorbeeld als er na vrijlating hulp nodig is bij de terug naar Nederland. Of er als er of specifieke medische hulp nodig is. Hiervoor zijn diaconale middelen aanwezig. Gelden hiervoor kunnen na goede screening, uit eigen middelen beschikbaar gesteld worden.
Extra zorg voor de gedetineerden in de vorm van verstrekken van nieuwe kleding, versterkend, goed voedsel en goederen voor persoonlijke hygiëne zal, waar nodig worden voortgezet. Financiering hiervan wordt gedaan vanuit diaconale giften.
U kunt het werk van Epafras steunen met een gift. IBAN NL 38INGB 0005676067 t.n.v. Epafras. Bij voorbaat onze dank!

Spring naar toolbar