Nieuws

23 mei 2018

Lokalisering: “Helpen waar nog geen helper is”

Sinds 1984 draagt Stichting Epafras zorg voor crisispastoraat aan Nederlandse gevangenen in het buitenland. Zij deed en doet dat met behulp van geestelijk verzorgers die tijd pro deo beschikbaar stellen voor de reizen die zij tweemaal per jaar maken.

In het verleden kreeg stichting Epafras subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizen vanuit Nederland om de Nederlandse gevangenen geestelijk bij te staan. Vele gevangenen hebben aangegeven deze specifieke pastorale zorg bijzonder op prijs te stellen. Zij ervaren een gesprekspartner met wie zij in het volste vertrouwen op geheimhouding de diepste noden kunnen delen, en met wie ze veelal samen kunnen bidden, als onontbeerlijk.

In de transitieperiode heeft stichting Epafras van het ministerie van Buitenlandse Zaken de gelegenheid gekregen om vrijwilligers te vinden in de zorglanden. In overleg met het ministerie richt stichting Epafras zich mogelijk vooral op landen in Zuid-, Midden- en Noord Amerika, Afrika, India, Indonesië, Filipijnen, Thailand, Cambodja, Libanon, Nepal en Marokko. Inmiddels zijn er meer dan 45 vrijwilligers in de zorglanden, die meer dan 75 procent van de zorglanden bezoeken. Deze lokale vrijwilligers zijn voornamelijk uitgezonden door Christelijke organisaties in Nederland. Sommigen verblijven vele jaren in het land, anderen zijn voor een paar jaar uitgezonden. De meesten van hen doen deze bezoeken naast een volledige baan.

De opdracht aan stichting Epafras is om de duurzaamheid van het aantal vrijwilligers te waarborgen. De komende jaren zullen opnieuw alle Christelijke en Katholieke organisaties aangeschreven worden en bezocht met de vraag om vrijwilligers. Het is dus zaak om nieuwe vrijwilligers te blijven werven, zodat een optimale dekkingsgraad bereikt kan worden. Daarnaast blijft stichting Epafras zoveel mogelijk ook de niet zorglanden bezoeken in Europa. Dat doet stichting Epafras geheel op eigen kosten.

Spring naar toolbar