Nieuws

23 mei 2018

Nieuwe wegen naar buiten…..

Epafras richt zich op geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Ons werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. In 2017 maakten 484 gedetineerden gebruik van de geestelijke verzorging van Epafras.

Nieuwe wegen naar buiten …….dat geeft direct de beleidsmatige focus van onze organisatie aan. Er werd sterk ingezet op het opnieuw verkrijgen van subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de nieuwe criteria verleent het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen subsidie voor geestelijke verzorging in door het ministerie aangewezen zorglanden. Daarbij moet de geestelijke verzorging worden verleend door vrijwillige geestelijk verzorgers woonachtig in het land waar de gedetineerde verblijft. Een dekkingsgraad van 75 procent is één van de voorwaarden.
Voor Epafras betekent dat het realiseren van nieuwe wegen in de praktijk van de geestelijke verzorging. Het gaat om werving, training en begeleiding van vrijwilligers op afstand. Dat is een nieuwe weg naar mensen in detentie in het buitenland. Met overtuiging zet Epafras zich daarvoor in. Voordelen van deze aanpak zijn, dat per gedetineerde meer bezoeken kunnen worden gebracht en ook dat kostenbeperking wordt gerealiseerd.
We zijn verheugd dat de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018 en 2019 zijn toegekend. Naast ons werk in de zorglanden zetten we uit eigen middelen, geworven in het particulier domein, ook in op geestelijke verzorging in niet-zorglanden. De samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben wij als uitermate positief ervaren.
Via nieuwe wegen zet Epafras haar werk voort.

Spring naar toolbar