Nieuws

21 mei 2019

Geestelijke verzorging in 2018

Epafras biedt al 35 jaar geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Ons werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien. In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Op verschillende plaatsen in de wereld brengen Nederlandse geestelijk verzorgers hen een bezoek en bieden steun. Bijvoorbeeld bij het nadenken over schuld en verantwoordelijkheid. Of het zoeken naar een nieuw perspectief als de straf erop zit. En soms ook bij het herstellen van contact met familie of vrienden.
Onze geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en zoeken naar een diepere laag. Wie ben jij? Geestelijk verzorgers zijn geen rechter of advocaat. Ze zijn er voor de mensen die zij bezoeken. Voor wie dat wil, bidden ze. En dat troost.
In 2018 brachten geestelijk verzorgers 844 keer een bezoek aan een gedetineerde.
Epafras doet dit werk met steun van kerken, fondsen en particulieren en de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Spring naar toolbar