Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.

Wat bereiken we?

Sinds 1984 vragen we aandacht en steun voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Van de overheid, van de politiek, van kerken en tal van andere organisaties. Met die steun kunnen wij gevangenen bezoeken en hen helpen met het oppakken van hun leven. Wat we met de financiële steun en subsidies voor gedetineerden gerealiseerd hebben, is terug te vinden in onze jaarverslagen.

Beloningsbeleid

Stichting Epafras is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De bestuurs- en commissieleden van de Stichting zijn vrijwilligers. Dientengevolge ontvangen de bestuurs- en commissieleden geen salaris, noch andere beloning voor hun werkzaamheden. De leden van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur en commissieleden hebben recht op vergoeding van gemaakte reiskosten op basis van 0,19 ct. per km of werkelijke kosten per openbaar vervoer 2e klasse.
Het kantoorpersoneel is in loondienst en wordt ingeschaald en betaald conform de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening). De ABP pensioenregeling is op hen van toepassing. De geestelijke verzorgers die in het buitenland Nederlandse gedetineerden bezoeken doen dat op vrijwillige basis. Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de door hen ingediende kostendeclaraties.

Algemeen bestuur

Dhr. J.D.W. Eerbeek, voorzitter
Dhr. J. L. de Lange, penningmeester
Mevr. F. A. Damstra Peuscher, secretaris
Mevr. A.C. van Lookeren Campagne
Dhr. R. van Eijk
Dhr. C. de Visser

Kantoor
Mw. N. van Dijk, directeur
Mw. J.F. Thodé, office manager