Privacy Verklaring

Stichting Epafras

Stichting Epafras, gevestigd te Utrecht, is een organisatie voor: Het verlenen van diensten en in het bijzonder het geven van geestelijke ondersteuning aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Persoonsgegevens

Stichting Epafras verwerkt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van deze dienstverlening. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens, waarbij deze zorgvuldig worden beveiligd. Indien van toepassing worden de persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of uit een opdracht tot gemelde dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens worden in het kader van deze dienstverlening onder andere verwerkt: naam, woonplaats geboortedatum, BSN en telefoonnummer. De gegevens worden door stichting Epafras bewaard zolang het nodig is voor het uitvoeren van de betreffende opdracht tot dienstverlening dan wel de wettelijke termijnen dit vereisen.

Beveiliging

Stichting Epafras neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 • Beveiligingsbeleid;
 • Encryptie van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Periodieke back-up;
 • Beveiliging van netwerk verbindingen via SSL-technologie;
 • Firewalls.

De website kan mogelijk doorverwijzen naar andere websites. Stichting Epafras zal niet verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens die via hyperlinks zijn doorverwezen. Stichting Epafras heeft het recht om de privacyverklaring te allen tijde, indien nodig, aan te passen. De wijzigingen zullen via de website beschikbaar worden gesteld. Voor eventuele wijzigingen wordt u aangeraden om deze verklaring te raadplegen.

Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) kent diverse rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. De rechten van de betrokkenen zijn onder andere:

 1. Recht op informatie-artikel 13 en 14 AVG;
 2. Recht van inzage-Artikel 15 AVG;
 3. Recht op rectificatie-Artikel 16 AVG;
 4. Recht op vergetelheid-artikel 17 AVG;
 5. Recht op beperking van de verwerking-Artikel 18AVG;
 6. Recht op dataportabiliteit-Artikel 20 AVG;
 7. Recht op bezwaar-Artikel 21 AVG.

Voor vragen over privacyverklaring of verwerken van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per email richten naar: info@epafras.nl
De gegevensverwerker in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Stichting Epafras, KVKnr 41181064.
Gevestigd te Leiden, Morssingel 5-7 2312 AZ te Leiden.