Over

Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.

Voorbereiden op terugkeer

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen.

Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. En we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan.

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, juridische informatie en geloof en mentale kracht. En gedetineerden schrijven brieven en vrijwilligers van Epafras schrijven terug.

En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter

Wat bereiken we?

Sinds 1984 vragen we aandacht en steun voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Van de overheid, van de politiek, van kerken en tal van andere organisaties. Met die steun kunnen wij gevangenen bezoeken en hen helpen met het oppakken van hun leven. Wat we met de financiële steun en subsidies voor gedetineerden gerealiseerd hebben, is terug te vinden in onze jaarverslagen.

Beloningsbeleid

Stichting Epafras is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers. Dientengevolge ontvangen de bestuursleden geen salaris, noch andere beloning voor hun werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van gemaakte reiskosten op basis van 0,19 ct. per km of werkelijke kosten per openbaar vervoer 2e klasse.
Het kantoorpersoneel is in loondienst en wordt ingeschaald en betaald conform de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening). De ABP pensioenregeling is op hen van toepassing. De geestelijke verzorgers die in het buitenland Nederlandse gedetineerden bezoeken doen dat op vrijwillige basis. Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de door hen ingediende kostendeclaraties.
De regiocoördinatoren van Epafras werken eveneens op vrijwillige basis. Zij ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.

Algemeen bestuur

Dhr. C. van Dam, voorzitter
Dhr. N. Hegeman, penningmeester
Mevr. F. A. Damstra Peuscher, secretaris
Mevr. M. Jansen
Dhr. R. van Eijk
Dhr. J. Douma

Kantoor
Dhr. M.A. Geluk, directeur
Mw. J.F. Thodé, office manager

Chris van Dam (voorzitter)
'Het zijn onze gedetineerden, het is onze verantwoordelijkheid dat ze niet worden vergeten'
— Chris van Dam (voorzitter)
Foekje Damstra (secretaris)
'Zorg en aandacht voor de medemens'    
— Foekje Damstra (secretaris)
Neal Hegeman (penningmeester)
'Niemand afschrijven'
— Neal Hegeman (penningmeester)
Mechteld Jansen
'Bemoediging houdt niet op bij de muren van de gevangenis'
— Mechteld Jansen
Ryan van Eijk
'De meeste gevangenen zijn geen criminelen, maar door soms zeer schrijnende omstandigheden tot crimineel gedrag gekomen'
— Ryan van Eijk
Jos Douma
'Gedetineerd zijn is overleven'
— Jos Douma

De Epafrasspeld

De Epafrasspeld is een onderscheiding voor vrijwilligers en andere medewerkers van Epafras die een beslissende en onderscheidende rol hebben gespeeld in het werk van Epafras ten behoeve van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Het bestuur van Epafras beslist hierover, op basis van voordrachten en een aantal criteria. U vindt hier het reglement:

Reglement
1.
Bij bijzondere gelegenheden reikt het bestuur van Epafras een speld uit aan mensen die zich op bijzondere wijze voor het werk van Epafras hebben ingezet. Het gaat daarbij om inzet die onderscheidend is geweest. Bij de speld hoort ook een oorkonde.

2.
Het bestuur beslist over de toekenning op basis van voordrachten. Het bestuur beslist ook over het moment van eventuele uitreiking.

3.
Voordrachten kunnen worden gedaan door (oud)bestuursleden, (oud)vrijwilligers en (oud)medewerkers van Epafras.

4.
De voordracht kan ondertekend zijn door meerdere personen.

5.
De speld kan uitgereikt worden aan zowel vrijwilligers als medewerkers die in loondienst zijn geweest en aan anderen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

6.
De speld kan niet worden uitgereikt aan medewerkers die nog in actieve loondienst zijn.

7.
De voordracht moet redenen bevatten voor toekenning, die duidelijk maken waarom de inzet van deze medewerker onderscheidend of beslissend is geweest voor het werk van Epafras.

8.
Beslissing over de toekenning ligt bij het bestuur. Tegen de beslissing is geen beroep of bezwaar mogelijk. Via een korte argumentatie wordt de indiener geïnformeerd over het besluit.

9.
Het bestuur houdt een register bij van uitgereikte penningen en publiceert dat op de website van Epafras.

Voordrachten kunnen gericht worden aan het bestuur  van Epafras, via info@epafras.nl of Morssingel 5-7, 2312 AZ Leiden.

De Epafrasspeld is tot op heden uitgereikt aan:
Ds. Joop Spoor, oprichter en pionier van Epafras.

Ds. Jan Eerbeek, bajesdominee, oprichter van Exodus en jarenlang voorzitter van Epafras.

Ds. Martien Uittenbosch, jarenlang bezoekwerk,  bestuurder en pleitbezorger voor Epafras.

Nienke van Dijk, oud-directeur van Epafras.

Ds. Niek van Exel, bezoekwerk in Brazilië en regio-coördinator en coach voor nieuwe vrijwilligers.