Over

Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.

Voorbereiden op terugkeer

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.

Wij luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden die zelf niet krijgen.

Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. En we geven ook geestelijke steun. Daar zijn we tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. We staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken onze professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan.

En we doen meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, juridische informatie en geloof en mentale kracht. En gedetineerden schrijven brieven en vrijwilligers van Epafras schrijven terug.

En we zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter

Wat bereiken we?

Sinds 1984 vragen we aandacht en steun voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Van de overheid, van de politiek, van kerken en tal van andere organisaties. Met die steun kunnen wij gevangenen bezoeken en hen helpen met het oppakken van hun leven. Wat we met de financiële steun en subsidies voor gedetineerden gerealiseerd hebben, is terug te vinden in onze jaarverslagen.

Beloningsbeleid

Stichting Epafras is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De bestuursleden van de Stichting zijn vrijwilligers. Dientengevolge ontvangen de bestuursleden geen salaris, noch andere beloning voor hun werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van gemaakte reiskosten op basis van 0,19 ct. per km of werkelijke kosten per openbaar vervoer 2e klasse.
Het kantoorpersoneel is in loondienst en wordt ingeschaald en betaald conform de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijk Dienstverlening). De ABP pensioenregeling is op hen van toepassing. De geestelijke verzorgers die in het buitenland Nederlandse gedetineerden bezoeken doen dat op vrijwillige basis. Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de door hen ingediende kostendeclaraties.
De regiocoördinatoren van Epafras werken eveneens op vrijwillige basis. Zij ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.

Algemeen bestuur

Dhr. C. van Dam, voorzitter
Dhr. J. L. de Lange, penningmeester
Mevr. F. A. Damstra Peuscher, secretaris
Mevr. A.C. van Lookeren Campagne
Mevr. M. Jansen
Dhr. R. van Eijk
Dhr. J. Douma

Kantoor
Mw. N. van Dijk, directeur
Mw. J.F. Thodé, office manager

Comité van aanbeveling

Ds. A. van der Veer (ex-voorzitter EO)
Dr. B. Plaisier (oud Secr. Generaal PKN)
Mr. W. Anker (Strafrecht advocaat)
Mr. Y Buruma (raadsheer Hoge Raad)

Chris van Dam (voorzitter)
'Het zijn onze gedetineerden, het is onze verantwoordelijkheid dat ze niet worden vergeten'
— Chris van Dam (voorzitter)
Foekje Damstra (secretaris)
'Zorg en aandacht voor de medemens'    
— Foekje Damstra (secretaris)
Jan de Lange (penningmeester)
'Van gebondenheid naar vrijheid'
— Jan de Lange (penningmeester)
Mechteld Jansen
'Bemoediging houdt niet op bij de muren van de gevangenis'
— Mechteld Jansen
Ryan van Eijk
'De meeste gevangenen zijn geen criminelen, maar door soms zeer schrijnende omstandigheden tot crimineel gedrag gekomen'
— Ryan van Eijk
Jos Douma
'Gedetineerd zijn is overleven'
— Jos Douma
Annette van Lookeren
— Annette van Lookeren