Nieuws

Helpen?

Soms komen gedetineerden terug naar Nederland. Bijvoorbeeld Carlos, inmiddels ver in de 70. Hij zat meer dan tien jaar vast in Peru en moest nog vijf jaar. Vanwege zijn broze gezondheid vroegen we in coronatijd om gratie voor hem. Hij kreeg het. Een berooide, zieke man, met weinig contact meer met zijn familie. We betaalden zijn ticket en hielpen bij het vinden van de eerste opvang.

We hebben daarvoor een diaconaal potje: ‘de Steunpilaar’. Daarmee helpen we (ex)gedetineerden in de eerste moeilijke tijd. Doet u mee?
Stort uw gift op NL38 INGB 0005676076 van Stichting Epafras ovv ‘Steunpilaar’.

Publiceerdatum: 6 augustus 2020