Informatie voor

Gedetineerden

Epafras zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. We bieden geestelijke steun en praktische hulp.

De schok is meestal groot als je wordt gearresteerd. Zeker als dat in het buitenland is en je de taal niet spreekt en de gebruiken niet kent.
Epafras zet zich in voor Nederlanders die in het buitenland vastzitten. We bieden geestelijke steun en praktische hulp. Omdat het helpt als je contact hebt met mensen die ervaring hebben met Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Hoe je in contact met ons kunt komen staat onderaan deze pagina of klik hier. Je kunt ook aan een familielid vragen om contact met ons te zoeken.

Epafras heeft in veel landen geestelijk verzorgers die een luisterend oor kunnen bieden in een situatie van crisis. Dat kan voor jezelf zijn, maar ook ouders, kinderen of partners kunnen bij ons terecht. Onze geestelijk verzorgers zijn vrijwilligers. Ze kunnen op bezoek komen als je langer vastzit. Je kunt zo’n bezoek aanvragen via het contact met de ambassade, met de antwoordenveloppe in de Comeback (dat is een tijdschrift dat je van ons krijgt) of door ons rechtstreeks te schrijven of te bellen.

Ook als je (voorwaardelijk) vrij bent en niet gelijk je draai weer kunt vinden, kun je bij ons terecht voor een gesprek.

Als bezoek niet mogelijk is (in sommige landen krijgen wij geen toegang) kun je met ons bellen, appen of schrijven.

Reclassering Nederland Bureau Buitenland
Bureau Buitenland zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. Dat doen zij met behulp van zo'n driehonderd vrijwilligers verspreid over meer dan 60 landen. De voornaamste taak van Bureau Buitenland is in het buitenland gedetineerde Nederlanders tijdens hun detentie voor te bereiden op hun terugkeer naar Nederland. Zij bieden gedetineerden ondersteuning door informatie en advies te geven. In de begeleiding van gedetineerden in het buitenland vervullen vrijwilligers een bijzondere rol.


Exodus
Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.


Educatie achter buitenlandse tralies
De Stichting “Educatie achter buitenlandse tralies” (Eabt) is een vrijwilligersorganisatie die met veel succes Nederlandstalig afstandsonderwijs verzorgt voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Het onderwijs wordt begeleid vanuit Nederland.


Dutch&Detained
Stichting Dutch&Detained verleent onafhankelijke juridische ondersteuning aan Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd. Dutch&Detained kan helpen bij het vinden van een lokale advocaat. Daarnaast kan Dutch&Detained onder andere het verloop van de strafzaak toelichten, helpen bij het aanleveren van juridische documenten vanuit Nederland en een WOTS-verzoek begeleiden. Dutch&Detained richt zich enkel op Nederlandse gedetineerden in de zorglanden.


Lawyers Across Borders
Lawyers Across Borders staat voor juridische ondersteuning aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Zij geven onafhankelijk juridisch advies aan Nederlanders die vast zitten in het buitenland. Het team bestaat uit gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Lawyers Across Borders beschikt over een groot internationaal netwerk van advocaten die lokaal bijstand kunnen verlenen en met wie zij kunnen samenwerken. Lawyers Across Borders richt zich speciaal op juridische ondersteuning van Nederlandse gedetineerden in de zogenoemde niet-zorglanden in Europa, maar ook in de Nederlandse Antillen, Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, Singapore en Canada.


PrisonLAW
PrisonLAW is een juridische organisatie die Nederlanders helpt die gedetineerd zijn in het buitenland. Zij adviseren inhoudelijk adviseren in elke strafzaak, van procedures tot jurisprudentie en helpen bij het vinden van een geschikte advocaat in het buitenland.


Schiphol Social Work
Ex-gedetineerden die totaal alleen in Nederland aankomen kunnen zich op luchthaven Schiphol wenden tot Schiphol Social Work. Zij steunen dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen (zoals ex-gedetineerden zonder vangnet in Nederland) die hulp nodig hebben. Met als doel om ze naar de juiste plek te helpen.


Humanitas
Humanitas Een Nieuwe Start biedt hulp bij een nieuw leven na detentie. Zit je in de gevangenis of ben je net weer vrij? Als (ex-)gedetineerde komt er veel op je af. De vrijwilligers van Een Nieuwe Start helpen je graag. Ook als je met politie en/of justitie in aanraking bent geweest, helpen de vrijwilligers je met het maken van Een Nieuwe Start.


Gevangenzorg Nederland
Gevangenzorg Nederland gelooft in herstel en wil gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit, door het inzetten van vrijwilligers, die in gesprek gaan met (ex-)gevangenen en hun familieleden. Zij hopen hen hiermee een nieuw perspectief te geven, zodat er afstand gedaan kan worden van een criminele levenswijze.


Verhalen over en van gedetineerden

Verhaal
Seks in de bajes
Verhaal
‘Hans zat levenslang vast, maar heeft wél iets gemaakt wat zin heeft’
Verhaal
Under attack!
Verhaal
‘Schrijven zorgt voor ruimte in je hoofd’
Verhaal
Samen lijden, samen strijden
Verhaal
Het Nederlands breekt je open!
Verhaal
Hersteld: ‘Als ik het kan, kan jij het ook’
Verhaal
Hel, hersteld, held