Informatie voor

Fondsen

Door structurele en incidentele steun van diverse fondsen kunnen wij ons belangrijke werk blijven doen.

Hoe fondsen kunnen steunen

Epafras biedt al meer dan 35 jaar geestelijke verzorging aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Door fondsen, donateurs, kerken en structurele financiële steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen wij ons werk blijven doen.

Introductie

Epafras bezoekt Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Mensen die gevangen zijn, vastzitten in een vreemd land waar ze soms de taal niet spreken en de leefomstandigheden zwaar zijn. Epafras biedt hen een gesprek met een geestelijk verzorger, een dominee of een pastor die Nederlands spreekt, naar hen luistert en, als ze dat willen met hen bidt. We schrijven brieven, sturen Bijbels en gebedenboeken en soms ook studiemateriaal. Zodat mensen in de tijd dat ze vastzitten ook met hun toekomst bezig zijn. Ook staan we mensen bij met diaconale hulp: een laken of een matras als dat er niet is, medicijnen of een medisch onderzoek, zeep en tandpasta voor de persoonlijke verzorging en soms een ticket om terug naar huis te kunnen.
Onze geestelijk verzorgers en andere vrijwilligers laten zich in dit werk motiveren door de Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en mensen die lijden weer hoop te geven. Want ook mensen die gestraft zijn, zijn méér dan het misdrijf dat ze hebben begaan. Er is altijd een verhaal en een geschiedenis en er is altijd een mogelijkheid om een nieuw begin te maken. De goede boodschap van het Evangelie ondersteunt ons en hen daarbij.

Meer weten? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief (maximaal 4 maal per jaar een update over Epafras) of neem direct contact met ons op.

 

Partners

De volgende fondsen steunen ons of hebben ons eerder gesteund:

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu.

Stichting Pharus initiëert, bevordert en ondersteunt projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek, bescherming van milieu en natuur, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg, dierenwelzijn, religie, levensbeschouwing, spiritualiteit en/of de bevordering van de democratische rechtsorde.

Stichting Zonneweelde steunt personen en instellingen op het terrein van de theologie en de reformatorische wijsbegeerte.

Alle nieuwsberichten en verhalen

Verhaal
Je thuis voelen waar je bent
Verhaal
Seks in de bajes
Verhaal
‘Hans zat levenslang vast, maar heeft wél iets gemaakt wat zin heeft’
Verhaal
Under attack!
Verhaal
‘Schrijven zorgt voor ruimte in je hoofd’
Verhaal
Samen lijden, samen strijden
Verhaal
Het Nederlands breekt je open!
Verhaal
‘Gedetineerdenbezoek is theologie in de praktijk’